Monthly Archives: July 2015

Temporalistene – Tidsopplevelser i musikalsk science fiction, by Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

http://ratkje.no/2015/06/temporalistene/

Advertisements